FD BAK HEMMELIGHOLD AV HV RAPPORT!

Sjef HV, Tor Rune Raabye ba i vår om en utredning av Heimevernet. Denne utredningen skulle i motsetning til den pågående Landmaktutredningen ha hovedfokus på Heimevernet i hele landet og ikke bare i Tromsø og Finnmark. I tillegg skal utredningen ta høyde for...

De forsvarspolitiske alternativer

Styrk Heimevernet har helt fra starten av tatt mål av seg til å være en partipolitisk uavhengig pressgruppe, med ett eneste mål: å få styrket Heimevernet, og dermed også Norges samlede forsvarsevne. Vi har hele tiden gjort det klart at den kollektive nedrustningen som...