Sjef HV ba om utredning av HV. Rapporten ble stoppet av FD.

Sjef HV, Tor Rune Raabye ba i vår om en utredning av Heimevernet. Denne utredningen skulle i motsetning til den pågående Landmaktutredningen ha hovedfokus på Heimevernet i hele landet og ikke bare i Tromsø og Finnmark. I tillegg skal utredningen ta høyde for Hybridkrig, noe som er lite vektlagt i Landmaktutredningen. Objektsikring, en av HVs hovedoppgaver, og noe som regjeringen har fått kraftig kritikk for ikke å ha løst på en tilfredsstillende måte, ble utpekt som et hovedtema og ikke et sekundærtema i utredningen fra FFI. NÅ ER RAPPORTEN HEMMELIGSTEMPLET!

Mange av svarene er klare, og mye tyder på at utredningens konklusjon går i stikk motsatt retning av Regjeringens Langtidsplan, og den politisk styrte Landmaktutredningen. Konklusjonen skal nemlig være at HV må STYRKES i omfang og bevæpning, i stedet for å kuttes!

Men nå nekter altså FFI å gi ut rapporten…

Jørgen Roaldset, generalsekretær i landsrådet for Heimevernet har blitt orientert om fremdriften i arbeidet med rapporten, og har også deltatt på møter hvor både innhold og konklusjoner er diskutert.  Han stiller seg derfor uforstående til at FFI nå påstår at arbeidet ikke er igangsatt…

– Det er vanskelig å forstå hvorfor vi står der vi står. FFI benekter at arbeidet er igangsatt, men min oppfatning er at det er sluttspurten på arbeidet som står igjen, sier Roaldset, til Dagens Næringsliv.

Nå har Landsrådet for Heimevernet bedt om innsyn i det som foreligger av resultater fra gjennomgåelsen, men dette er avslått av FFI, som likevel innrømmer at det foreligger et utkast til en slik rapport. Den er på sin side unntatt offentlighet.

I følge kommunikasjonssjef Anne-Lise Hammer i FFI ble arbeidet stoppet under forsvarets forskningsforum 1. juni, og vedtatt utsatt til etter stortingsbehandlingen av Landmaktsutredningen…

Dette forumet ledes av sjefen for avdeling for forsvarspolitikk og langtidsplanlegging i Forsvarsdepartementet, og er altså under direkte politisk kontroll. Til alt overmål er dette også samme avdeling som er ansvarlig for Langtidsplanen for Forsvaret, og som står bak de omfattende kutt som Heimevernet har blitt utsatt for det siste året!

Det vi her ser et eksempel på er at Forsvarsdepartementet aktivt har stoppet en omfattende utredning av Heimevernets rolle i totalforsvaret, fordi konklusjonen er den motsatte av departementets egen konklusjon i Langtidsplanen for Forsvaret!

Spørsmålet nå er hvor høyt opp denne avgjørelsen ble tatt, og om Forsvarsminister og eventuelt også Statsminister Erna Solberg har vært involvert. I så fall har man fra høyeste hold aktivt unndratt forsvarskritisk informasjon fra Stortinget, i den hensikt å forlede Stortinget.