Vi tror på trygghet #OveraltAlltid

Folkeaksjonen Styrk Heimevernet

post@styrkhv.no

Jegerjulen 2020

Lurer du på hva du skal kjøpe til poden, madammen eller sjefen til jul? Du trenger ikke lure. Både «Jegerånden» og «Marinejeger» bør ligge under juletreet i de tusen hjem. I år blir det jegerjul. Forsvarssjef Eirik Kristoffersen var først ute med «Jegerånden». Nå er...
Les mer

Stemte nei til soldatenes feriepenger på 20 sekunder

Av Lars Bugge Aarset Stortingsrepresentanter nekter soldatene feriepenger, tar selv ferie frem til 1. oktober I mars avviste Høyesterett Forsvarsdepartementets anke og bekreftet at soldatene i HVs innsatsstyrker har rett til feriepenger. Til tross for dette; på siste...
Les mer

Slik gjør du krav på feriepengene dine

Har du vært deltidsansatt i Heimevernets innsatsstyrker i perioden 2005 til i dag? Slik krever du feriepenger.

Les mer

Korona: Dette er din krig

Å hindre smittespredning er ditt oppdrag. Din evne til risikoforståelse og krisebevissthet er avgjørende for å redde menneskeliv.

Les mer

Er du stolt deltidsansatt i Forsvaret? Da bør du være på vakt nå

Forsvarsdepartementet har tapt i domstolen – men nå prøver de å endre spillereglene for å ta lønna fra HV-soldater.

Les mer

Selvfølgelig fortjener Norge forsvar i A-klassen

Fortjener Norge et forsvar i A-klassen? Forsvarssjefen anbefaler opprustning, slik at du kan være tryggere ved neste krise.

Les mer

Den katastrofale nedbyggingen av Forsvaret – hvem hadde egentlig ansvaret? DEL 1

Hvem er de, personene som enten åpent eller i skyggene, har gjennomført en reell avvikling av Norges forsvarsevne? Av: Hallgeir Lindal Reiten «Aldri mer 9. april» ble et viktig slagord i Norge i etterkrigstiden. Vi skulle aldri mer bli så sårbare og uforberedt på krig...
Les mer

Riksadvokaten åpner for etterforskning

Det er nå opp til Forsvarssjefen om det skal bli avklart hvorvidt publiseringen av skjermingsverdige objekter var straffbart sikkerhetsbrudd. Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpner for å etterforske om det har skjedd noe straffbart når NSM tidligere i år publiserte en...
Les mer

Javel, statsråd?

Hva slags garanti har vi for at den sivile flygeren eller sjåføren dukker opp når det smeller? Er de forberedt på å bli drept i strid? Moderne totalforsvar er bra for Norge, men reiser dilemmaer som må avklares før kontrakter signeres.

Les mer

Når rikspolitikere blir risikopolitikere

Per Sandbergs persiske eventyr - med regjeringens telefon og statsrådhatten i kofferten - er dessverre bare siste episode i en unødvendig såpeserie av dårlig dømmekraft og elendig sikkerhetskultur blant våre fremste tillitsvalgte. Sandbergs Iran-eskapader handler ikke...
Les mer

Forsvaret skal vel forsvare folket?

Av Geir Hågen Karlsen Oberstløytnant, hovedlærer Forsvarets stabsskole Pensjonert general Sverre Diesen og undertegnede er uenige om innretningen på Hæren og forsvaret av Finnmark. Jeg mener vi må ha en større tilstedeværelse, pansrede hærstyrker og et styrket HV som...
Les mer

Militær løsning på luftambullansekrisen

Vi som en langstrakt nasjon, hvor folk også bor i grisgrendte strøk, er avhengige av en lokal beredskap som fungerer. Slik er det ikke i dag, når anbuds prosesser med få års mellomrom setter liv og helse i fare. Den pågående krisen i luftambulansen kan derimot ha en...
Les mer

Jonas + Erna = sant

Erna Solberg bør straks tilby Jonas Gahr Støre en statsrådspost som takk for bidraget til å svekke Norges forsvarsvilje og forsvarsevne. Det er vanskelig å vite om man skal le eller gråte, etter at Arbeiderpartiet 9. mai 2018 gikk inn for å støtte regjeringens...
Les mer

Bør masse-vaksinere befolkningen.

Nå snakker jeg ikke om at vi skal vaksinere mot en spesiell sykdom, men mot følgene av de hybride virkemidler som vi daglig utsettes for. En slik vaksinering vil også sette vårt samfunn bedre i stand til å takle uventede kritiske hendelser. Det handler altså om å...
Les mer

Samvirke mellom Heimevernet og spesialstyrker

Av Ragnhild Tau Strand Oanes I den senere tid er et mulig framtidig samarbeid mellom Heimevernet og Spesialstyrkene kommet høyere opp på den militære agenda. Selv om det er snakk om avdelinger som umiddelbart synes svært ulike, vil HV og spesialstyrker ved nærmere...
Les mer

Milliardformuen i fare!

Regjeringen svarte på beredskapskritikk ved å intensivere kuttene. Nå ligger Norges Olje og gassformue ubeskyttet I FFI-Rapport 16/00702 «Vurdering av forebyggende sikkerhet innen kraft, petroleum og luftfart, sluttrapport til Sikkerhetsutvalget»...
Les mer

Spredningsprinsippet for Dummies

Kraftsamling er et ord som leder tankene hen på at man trekker sine ressurser sammen for å kunne benytte disses samlede styrke til å oppnå et mål på et begrenset område. Slik sett gir uttrykket et inntrykk av styrke og handlekraft. Når vi legger ned baser og samler...
Les mer

Om blåøyde ledere og nyttige idioter

Se for deg at det i dag inntreffer en hendelse i østersjøområdet som får Russland til å frykte at en krig mot NATO kan oppstå. Hendelsen kan ha vært initiert av Russland selv, eller som følge av et uhell. Uavhengig av hva som foranlediget episoden vil psykologien få...
Les mer

Forsvarspolitikk i Twilight zone

Hva er det som ligger under, når nye linjer for Forsvarsmakten trekkes, og de ikke fremstår som hverken fornuftige eller forståelige målt mot noen anerkjente forsvarsprinsipper? Hvordan kan det ha seg at Regjeringen kan forkaste alle innspill fra fagmiljøer og...
Les mer

Dokument 8 forslag til besvær

(Illustrasjon, representantforslag 33 S har ingenting med saken å gjøre)   Senterpartiet gikk høyt ut i valgkampen og sa de ville kjempe for at Andøya flystasjon skal bestå. Det samme gjorde Venstre, og til dels Kristelig Folkeparti. I noe som jeg i dag kaller en...
Les mer

Harald om Heimevernet

Moderne hybrid krigføring og nye sikkerhetspolitiske trusler bidrar til at general Harald Sunde vil satse tungt på Heimevernet i årene som kommer. Det har vakt mye oppmerksomhet at Harald Sunde meldte seg inn i Senterpartiet. StyrkHV utfordret Sunde til å redegjøre...
Les mer

– Forsvaret må når som helst kunne gå i kamp og vinne – i dag, ikke om ti år

Med forfatterens tillatelse gjengir vi hele generalløytnant Robert Moods innledning til debatt på Litteraturhuset 31. august 2017: "Innledning til Forsvarsdebatt Dagens utfordringer handler kanskje først og fremst om frihet, likhet og fellesskap, om hvordan vi fyller...
Les mer

Hvem lyver?

Av Geir Dolonen-MarthinussenStyrk Heimevernet!Helt siden regjeringen la frem langtidsplanen for Forsvaret, siste dag før sommerferien i 2016, har kritikken vært sterk.Det vi har sett, og opplevd, siden den gang mangler sidestykke i norsk politisk historie....
Les mer

Her er HV-rapporten i et nøtteskall

Ikke tid til å lese hele HV-rapporten på 40-50 sider? Her er delrapporten i et nøtteskall. Den viser at Norge trenger mange FLERE - ikke FÆRRE - HV-soldater for verne folk og land. Velgerne må avgjøre sin egen rett til beskyttelse på hjemstedet med stemmeseddelen 11....
Les mer

HV-sjefen: «Reduksjonene har gått for langt»

Av Tor Rune Raabye, Sjef Heimevernet Hæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og Heimevernet tilsvarende med 50 prosent. Norge trenger et territorielt forsvar for å kunne håndtere dagens og fremtidens trusselbilde. Heimevernet (HV) er med...
Les mer

HV – politiets styrkebrønn for å beskytte folk og verdier

V-DAG MINUS 108: I Storbritannia er soldater politiets styrkemultiplikator for å beskytte mennesker og verdier. I Norge er det kun Heimevernet som kan stille tusenvis av soldater til støtte for politiet på kort varsel hvor som helst i landet. Ap, FrP og Høyre går...
Les mer

Demokratisk ansvar og #valg2017

Partier går til valg på vedtak de har gjort. Velgerne vurderer vedtakene, og sier ja eller nei til innholdet. Den informerte velger stemmer ikke over valgflesk eller trylletale, men søker faktasvar. Denne ordningen kalles "demokrati". Folkeaksjonen Styrk Heimevernet...
Les mer

Sprek 70-åring trues med nedleggelse

Sprek, vital, kampklar, landsdekkende, underfinansiert - og nedleggingstruet. Heimevernet fyller 70 år i dag. HV er i folkets hjerter, men det forstår ikke politikere i FrP, Ap og Høyre. Mens politikere i resten av Europa styrker sine heimevern, har de rødblå fått en...
Les mer

Kuttkameratene åpner for farlig tankegods

Når folk føler at Staten ikke gjør nok for å beskytte dem der de bor, åpner det for urovekkende tankegods. Når de rødblå kutter i folks trygghet i nærmiljøet, åpner de samtidig døra for farlige ideer om private militser.   Gjennom den brede forsvarsdebatten på...
Les mer

Forsvarsminister på defensiven

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er under angrep fra det folket hun er satt til å tjene. Dette er en strid hun ikke kan vinne. Allerede før valgkampen er hun på defensiven. Sterkt sminkede kutt i lokal trygghet vinner ingen velgere. Forsvar blir en av de viktigste...
Les mer

Andre organisasjoner som kjemper mot vedtatt LTP og konsekvensene av den

Bevar Andøya Flystasjon – Offisiell side for BAF.

Bevar Andøya Flystasjon – Facebook gruppe – Facebook diskusjonsgruppe

Bevar 339skv og hovedbasen for helikoptre på Bardufoss – Facebook diskusjonsgruppe

Vern om HV-11 – Facebookside

«Heimevernet består i dag av motiverte soldater som på kort varsel, er klar til å støtte samfunnet i både militære og sivile operasjoner.”

06Geir Dolonen-Marthinussen, Heimevernssoldat

Kontakt oss!

15 + 2 =