Det er nå opp til Forsvarssjefen om det skal bli avklart hvorvidt publiseringen av skjermingsverdige objekter var straffbart sikkerhetsbrudd.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch åpner for å etterforske om det har skjedd noe straffbart når NSM tidligere i år publiserte en database over norske militære baser og installasjoner.

Det skapte sterke reaksjoner da det ble kjent at det søkbare kartet inneholdt et stort antall skjermingsverdige objekter.

En rekke fagfolk rykket ut i media og
gav uttrykk for at de mente publiseringen skadet norsk
objektsikkerhet, og at kartet ville være nyttig både for statlige
og ikke-statlige aktører som ønsker å ramme norske og allierte
anlegg.

Styrk Heimevernet anså at
publiseringen kvallifiserer som ett av de aller verste
sikkerhetsbrudd Norge har opplevd i moderne tid, og valgte derfor å
sende en anmodning om etterforskning til Riksadvokaten. Vi frykter at
norsk infrastruktur nå er kompromitert, og at behovet for ekstra
manuell objektsikring på disse anleggene har økt dramatisk. Vi ser
også for oss at dette sikkerhetsbruddet, dersom det ikke blir
gjenstand for ordentlig etterforskning, vil kunne sette presedens i
eventuelle fremtidige spionasjesaker.

I et brev fra Riksadvokaten, som har
god erfaring fra spionasjesaker, blant annet som aktor i Treholt
saken, skriver han at han nå åpner for etterforskning.

Brevet er datert 18.10.2018 og er et
svar på Styrk Heimevernets anmodning om etterforskning. Her opplyser
Busch om at dersom Forsvarssjefen ber om etterforskning, vil han
kunne etterforske om NSM har feiltoket sitt mandat og den innstruks
sikkerhetsmyndigheten har fått om å publisere en ugradert oversikt
over flyforbudssoner.

Det er med andre ord nå opp til forsvarssjefen å ta stilling til om vi skal få avklart om publiseringen av 239 skjermingsverdige objekter er i henhold til norsk lov, eller om det her har skjedd et grovt straffbart sikkerhetsbrudd.

Vi anser at det vil være i Norges beste interesse å få avklart dette, og forventer derfor at Forsvarssjefen gir Riksadvokaten melding om å iverksette etterforskning.