Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/f/styrkhv.no/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1528 Militær løsning på luftambullansekrisen | SH!

Forsvaret har lang erfaring både med drift i beredskapssituasjon, og er mer enn kompetente for oppgaven.

Vi som en langstrakt nasjon, hvor folk også bor i grisgrendte strøk, er avhengige av en lokal beredskap som fungerer. Slik er det ikke i dag, når anbuds prosesser med få års mellomrom setter liv og helse i fare. Den pågående krisen i luftambulansen kan derimot ha en militær løsning, hvis det finnes politisk vilje.

Frode Larsen, Hallgeir Lindal Reiten

Det britisk eide selskapet Babcock International, vant anbudskonkurransen om å overta luftambullansetjenesten fra selskapet Lufttransport, som i dag løser dette oppdraget.

Kontrakten er gjort uten virksomhetsoverdragelse, noe som innebærer at pilotene i Lufttransport vil miste opptjent ansiennitet og lønnsbetingelser ved en eventuell overgang til Babcock. Dette er det ingen selvfølge at de ønsker, og dermed har det oppstått stor usikkerhet blant de ansatte, og en situasjon som helsepersonell mener setter liv og helse i fare.

Kan ikke innfri kontrakten

Babcock har på sin side hevdet at de har 400 kvallifiserte søkere på sin søkerliste, og prøver med det å fjerne all tvil om hvorvidt de er i stand til å innfri den kontrakten de har skrevet under på.

Men faktum er, slik vi har blitt kjent med, at kvalifikasjonskravene til kapteiner i Lufttransport er omfattende. Blant annet stilles det krav til kortbaneerfaring (som kun fås i Norge). Videre kreves det blant annet 800 timers erfaring som fartøysjef, eller 600 timer som styrmann i luftambullansetjenesten.

Med andre ord: om ikke lufttransports kapteiner melder overgang til Babcock, har ikke selskapet mulighet til å innfri sin kontrakt!

De 400 kvallifiserte søkerne til Babcock kan umulig eksistere!

Vi ser derfor for oss at her har Babcock påtatt seg en kontraktsforpiktelse som de utelukkende kan løse ved hjelp av Lufttransports kapteiner.

Dette skaper en usikkerhet som vi som samfunn ikke kan leve med, og dersom Babcock ikke umiddelbart kan legge frem liste over kvallifiserte søkere, bør kontrakten annulleres, med begrunnelse i kontraktsbrudd fra Babcocks side.

La Forsvaret løse oppdraget

Outsourcing i beredskapssammenheng har her spilt falitt som metode, og innsourcing er løsningen. Ved å sørge for virksomhetsoverdragelse til Forsvarets redningstjeneste, sørger vi for forutsigbarhet både for tjenesten og personellet. Forsvaret har lang erfaring både med drift i beredskapssituasjon, og er mer enn velegnet for oppgaven.

Våre innbyggeres liv og helse er for viktige til at vi kan sette dette ut på anbud. Nå må fornuften få råde, og det sunne folkevettet seire!