Pressemelding for umiddelbar distribusjon, 14.06.2017 kl. 10:00  

Regjeringen fratar neste regjering muligheten til å be Raabye fortsette som sjef HV.

Styrk Heimevernet sitter med opplysninger fra kilder som kjenner Forsvarsdepartementets prosesser, om at ny Sjef for Heimevernet og ny Sjef for Sjøforsvaret blir utnevnt allerede neste fredag.

At Sjef for Sjøforsvaret blir utnevnt nå er ikke så rart all den stund sittende sjef går av 1. september, men Sjef for Heimevernet skal etter planen sitte til 30 nov.

Utnevnelsen av ny Sjef for Heimevernet, kunne således ha ventet til etter valget. Ved å gjøre dette nå binder sittende regjering den nye regjeringen til ny Sjef for Heimevernet, og fratar dem muligheten til å velge. Det ville fortsatt vært god tid til å finne hans arvtager etter Stortingsvalget, så dette minner mer om et «takk for sist» fra regjeringen etter Raabyes innsats under høringene om beredskap, som ble avholdt på Stortinget tidligere i år.

Den populære og folkekjære generalen har en tydelig offentlig profil, med daglige oppdateringer på sosiale medier.

Den tidligere offiseren i Hans Majestet Kongens Garde er den av toppsjefene i beredskaps-Norge som ble oppfattet som ærlig og direkte overfor Stortinget i kontrollhøringene etter Riksrevisjonens rapport. Det finnes knapt nok en annen leder i Norge i dag, som uansett sektor eller stilling, nyter mer respekt hos sine «ansatte» enn Tor Rune Raabye. Raabye har vært uvanlig sterk og klar i sine ytringer i en tid hvor det ikke er vanlig å være det.

Han er i tillegg medlem av konsernsjefsgruppen i Executive Global Network (EGN) hvor han har vært eneste statlige toppleder sammen med ca 15 konsernsjefer fra norsk næringsliv. Å be ham fortsette sin vakt en periode til ville ikke bare være logisk, men også fremstå som en meget klok avgjørelse i forbindelse med overgang fra GIHV til Sjef HV, og opprettelsen av Nasjonal Territoriell Kommando (NTK).

Vi er indignert og opprørt over denne informasjonen fra FD om at regjeringen vil fjerne den ærlige generalen som er den eneste som sitter i stilling, med integritet nok til å si hvordan det egentlig står til med beredskapen i Norge i dag.

Det er vår oppfatning at dette er et krumspring av sittende regjering, for å frata en eventuell ny regjering muligheten til å la Tor Rune Raabye få ta Heimevernet videre. Vi vil derfor be alle venner av Heimevernet om å protestere på dette overfor Regjeringens representanter.

Eventuelle spørsmål fra media besvares på tlf 41673638, eller post@styrkhv.no

@ntbinfo @alfbjohnsen @hstanghelle @hanneskartveit @johnoegeland @vgfridtjof @kjetilstormark