Når byråkrater legger opp til et spill om samfunnstryggheten i de mørke kulissene på demokratiets scene, må det gå galt. Nå rettes et stadig skarpere søkelys mot skjulte maktprosesser i forsvarsbyråkratiet.

Først var det hemmeligholdet rundt Riksrevisjonens rapport, som Forsvarsdepartementet mente utgjorde en fare for Rikets sikkerhet. Da vi i folkeaksjonen Styrk Heimevernet krevde innsyn etter offentlighetsloven, sa departementet nei, fordi «dokumentet inneholder informasjon som ved kompromittering i noen grad kan medføre skadefølger for rikets sikkerhet eller andre vitale nasjonale sikkerhetsinteresser».

Rapporten kritiserer departementet for ikke å ha satt Heimevernet i stand til å løse sitt oppdrag. Du kan lese hele den hemmeligstemplede rapporten i Dagens Næringsliv og vurdere selv: Er opplysningene en fare for Rikets sikkerhet – eller (mis)bruker departementet sikkerhetsloven for å unngå ubehagelig kritikk mot egne, dokumenterte synder?

Så er det hemmeligholdet rundt landmaktutredningen (LMU). Den skal utrede hvordan Hæren og Heimevernet skal organiseres i fremtiden. Utredningen er ferdig i vår, og høster allerede kritikk. Statsministeren vil ikke garantere for et HV i fremtiden, og det gjør mistanken om nye kutt i din trygghet i fremtiden enda mer berettiget.

Demokratisk uakseptabelt

Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet og Høyre er blitt enig om at LMU skal holdes skjult for velgerne til etter valget. Som velger får du da ikke innsyn i hvordan Staten har tenkt å løse Oppdrag nr 1 for deg: Trygghet der du bor. Du får heller ikke bekreftet eller avkreftet mistanken om HV-nedleggelse før det er for sent.

Dette er demokratisk uakseptabelt.

Presset øker nå – både på Stortinget og i sosiale medier – for å offentliggjøre utredningen, slik at du kan ta informerte valg om det som er Stortingsvalgets viktigste sak: Retten til trygghet der du bor.

Flere og flere reagerer mot konturene av et spill i mørke kulisser på demokratiets scene om vanlige folks rett til beskyttelse. Heimevernet vokter deg og din familie ved krise. HV krisesikrer våre sårbare samfunnsverdier som – hvis de blir ødelagt – kan føre til at samfunnet kollapser i løpet av kort tid.

Agder og Rogaland rammes hardest

Erna, Siv og Jonas går oppsiktsvekkende nok til valg på et forsvarsvedtak som kutter grovt i Heimevernet. Agder og Rogaland rammes hardest: Din militære beredskap i sør blir halvert. Sjøheimevernet legges på land i disse dager, slik at beredskapen ved våre fantasillioner i olje/gassanlegg allerede er svekket.

Partiene stilles nå demokratisk til ansvar for det omstridte kuttvedtaket. De risikerer valgskred i møtet med flere og flere informerte velgere. Det politiske landskapet i Norge kan bli kraftig endret, etter høstens valg. Hovedrolleinnehavere kan bli omgjort til statister.

Men i skyggen bak politikerne står et mektig forsvarsbyråkrati, som ikke viser forståelse for den tryggheten HV representerer i ditt nabolag. Byråkratene vil kun ha et hi-tech joystickforsvar som er gammeldags, kostbart og forkastet av våre allierte. De vil legge NED Heimevernet, i en tid hvor våre allierte og naboer bygger OPP heimevern for å beskytte folk og verdier mot hele trusselscenariet: Fra fullskala krig til lavintensitets hybdridkrigføring med «små grønne menn» og trygghet ved terror.

Det er behov for å minne om Forsvarets samfunnsoppdrag i forsvarsbyråkratiets korridorer.

Tatt av hørselvernet

Byråkratene har allerede satt politikerne i forlegenhet flere ganger i den offentlige debatten. Sentrale politikere er latterliggjort på sosiale medier for åpenbar kunnskapsmangel om Heimevernet. Dette var kunnskap politikerne skulle fått fra sitt embetsverk. Politikerne kan takke seg selv: Hadde de lyttet til velgerne – som besitter mye faktakunnskap – kunne de selv ha vært i stand til å stille kritiske spørsmål til sine rådgivere i embetsverket. Hadde politikerne vært litt mer lydhøre overfor folket de skal tjene, ville de unngått å bli gjort til latter. Hadde de tatt av hørselvernet mot velgerne, ville risikoen for å miste makt i valget vært vesentlig redusert.

Som man reder, ligger man. I et moderne demokrati står mørkt hemmelighold og skjulte maktprosesser for fall i møtet med opplyste velgere. Velgere som stiller partier til ansvar for vedtak er selve kjernen i demokratiet.

Vi spår at de nærmeste månedene vil bli fylt av mange fagre løfter, valgflesk og forsøk på å diskreditere velgere som kritiserer hemmelighold og mangel på åpenhet. Politiske budskapsfabrikker med millionbudsjetter vil spy ut trylletale og halvsanne «budskap», i den hensikt å forlede velgerne. Folkeaksjonen vår fortsetter med det vi har gjort i halvannet år: Vi bruker fakta mot makta, slik at velgerne kan gjøre seg opp egne oppfatninger om valgets viktigste sak: Retten til trygt nærmiljø i utrygge tider. Fakta er gratis, og trenger ikke sminke.

Om de tre partiene ikke snur og straks fullfinansierer Heimevernet med 300 millioner kroner, kan det fort bli velgerne som blir valgets vinnere.