Mulig ny ubåtbunker?

Kommentar på et innlegg angående nye ubåter. Først publisert på Styrk Heimevernets facebookside.

Av Frode Brenden

Marinen har nå fått etteretningsskipet Marjatta, så nå kan vi oppdage at vi blir angrepet og rope om hjelp til et mindre og effektivisert Nato, der alle medlemslandene utenom USA, har effektivisert sine forsvar ned til frimerkestørrelse etter Norges eksempel. Synd Marjatta ikke kom i tjeneste tidsnok til å oppdage med tilstrekkelig varslingstid at Trump ville bli valgt for å demontere Nato. Med litt usikkerhet nå i det siste om tryggheten i artikkel 5, som Trump ser ut til å bry seg like mye om som tredelingen av makten og den amerikanske Grunnloven, så er det jo en kjempenyhet og beroligende at Marinen også har fått ett -1- nytt støtteskip.

Ombord på det nye støtteskipet til Marinen har man lagret alt av Marinens reservedeler, ammunisjon og bunkers og begge vedlikeholdspersonellet. Skipet antas å være halvfullt allerede i 2028 iht LTP.

Ingenting sier diversifisering og redundans som å legge alle eggene i den samme kurven. Det lærte vi av prosessen som gav oss Ørland som eneste lager for F-35 som sikkert kommer en gang når de blir ferdig med dataprogrammering og overskridelser.

I mellomtiden sover vi godt om natten siden i alle fall tre F-16 fortsatt er flyvedyktige samtidig. Det er i det siste rapportert at de nå har våpen til begge vingene, så lagrene er snart fulle etter Libyabombingen.

Slagkraften i dette logistikkskipet er jo spinnvill sammenliknet med de kystkorvettene og shv og to ubåtene marinen blir kuttet med fremover.

Takket være god situasjonsforståelse har Regjeringen nå også tatt seg råd til å kjøpe akselfett til fregattene, slik at de kan seile igjen. Vi snakker tross alt om historiske løft i satsingen som nå gir resultater.

Innkjøpet av de tyske ubåtene er styrt, planlagt og kvalitetssikret av de erfarne folka som kjøpte NH-90 og slepetraktorer til Luftforsvaret, så dette kan ikke gå galt. For å være på den sikre siden, så har Forsvarsministeren personlig beordret at de samme bokførings, rapporterings og dokumentasjonsrutiner som ble fulgt ved avhending av forsvarsmateriell de siste årene, skal benyttes over hele Forsvaret. Dette viser hvor effektivt GOLF I-XVI var, når det har gitt så god oversikt.

Siden Forsvaret ikke trenger ubåtbunkrene sine og heller lar russerne (forhånds)lagre sine «forskningsfartøy» i dem, så skal det bygges ett kamuflert og høyteknologisk narrebadehus på Nesodden til kun 23 mrd, der de nye ubåtene stasjoneres/tørrlagres. Dette er den naturlige lokasjonen for å styrke Forsvaret i nord, etter modell fra LTPs styrking av helikopterberedskapen på Bardufoss.

Så fort basen er ferdig med de vanlige 120% overskridelsene, så vil en ny utredning vise at det er veldig lønnsomt og samlokalisere ubåtene sammen med resten av Marinen, som akkurat har blitt flyttet til Hamar for å gi støtte til Spesialstyrkene på Rena.

Herre, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør.