Regjeringen ønsker å kutte i den lille delen av budsjettkaken som går til de operative avdelingene. Vi mener at kutt først og fremst må tas i administrasjon og byråkrati. 307 mill ekstra til HV på neste års budsjett vil sikre militær tilstedeværelse overalt, alltid!

Regjeringen ønsker å kutte i den lille delen av budsjettkaken som går til de operative avdelingene. Vi mener at kutt først og fremst må tas i administrasjon og byråkrati.
307 mill ekstra til HV på neste års budsjett vil sikre militær tilstedeværelse overalt, alltid!