På TV2 Nyhetskanalen 08. oktober 2018, fikk vi et lite innslag fra Bardufoss hvor Hovedtillitsvalgte for Hæren, Pål B. Nygaard fra Norges Offisers-forbund (NOF) på en saklig og godt formulert måte forsøkte å opplyse om konsekvenser for Hæren med statsbudsjettet som ble fremlagt 08. oktober 2018. Med seg hadde han Forsvarsminister Frank Bakke Jensen, som slett ikke klarte å formulere seg like godt. Det er et kjennetegn for sittende regjering, at de på ingen måte klarer å argumentere godt nok for sine disposisjoner, og særlig gjelder dette i forsvarspolitikken. (Se video under)

På mange måter så er denne saken selve definisjonen på hvordan minister og departement opptrer i forsvarsdebatten. Dette har også vi i StyrkHV fått erfare fra enkelte medlemmer fra utenriks- og forsvarskomiteen, når vi har pratet med politikere i forbindelse med høringer. Og det er kanskje ikke så rart at vi sliter med holdninger i oppvoksende generasjoner, når de kan se maktpersoner stå å prate sånn til med-debattanter på tv.

Innslag fra TV2 Nyhetskanalen

«Æ skal i allefall sørge for at vi har klokare hode enn tillitsvalgte i Hæren når vi skal gjøre de innkjøpan»

Å prate ned tillitsvalgte, som prater på vegne av organisasjonen man styrer, er ikke gode lederegenskaper. Skulle vært interessant å høre fra Frank Bakke jensen hva han tenker han får ut av organisasjonen når det er slik retorikken hans er overfor arbeidstakerne sine. Mener han at dette inspirerer til å stå på hardere? Skaper dette et godt arbeidsmiljø? Eller polariserer han bare situasjonen enda mer, og bruker pisken for å få alle inn på rekke, og å slutte å stille spørsmål?

Vi i Styrk Heimevernet vil gjerne anbefale Forsvarsminister Frank Bakke Jensen å kurse seg litt. Hva med et grunnleggende kurs i lederskap? Videre så anbefales også et viderekommende kurs innen relasjonsledelse. Det vil kunne gjøre underverker for de mellommenneskelige relasjonene i organisasjonen, og opp i mot departementet.

Kilde: Alle bilder og video fra TV2 Nyhetskanalen