Forsvarsminister på defensiven

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide er under angrep fra det folket hun er satt til å tjene. Dette er en strid hun ikke kan vinne. Allerede før valgkampen er hun på defensiven. Sterkt sminkede kutt i lokal trygghet vinner ingen velgere. Forsvar blir en av de viktigste...
MANDAT FOR NEDLEGGELSE

MANDAT FOR NEDLEGGELSE

Når Forsvarssjefen nå har fått sitt mandat for den forestående landmaktutredningen, er det få overraskelser å spore. At konklusjonen alt er skrevet og innebærer en sammenslåing av Hær og Heimevern har vi i STYRK HEIMEVERNET! alt belyst. Mandatet bare bekrefter dette....