Se på dette kartet. Det forteller hvorfor det er en gigantisk forsvarstabbe å legge ned Sjøheimevernets billige kystberedskap langs kysten vår.

Kartet viser et øyeblikksbilde av alle skip og fartøy som er nær norskekysten. Du kan følge – og telle – antall fartøy over 45 meter langs kysten via Kystverkets sider. Dette er fartøy som har påslått sin elektroniske «ID-brikke». Skrur skipperen av «ID-brikken», kan du ikke se fartøyet i oversikten. Du kan heller ikke se fartøy mindre enn 45 meter.

«Norge har verdens nest lengste kystlinje, fra Kirkenes, via Nordkapp, Lindesnes, Oslo til Halden»

Bildet viser ganske mange fartøy langs kysten, ikke sant?

Et titalls olje/gassanlegg og mer enn 600 ISPS-havner er i dag dårligere beskyttet, etter at Sjøheimevernet er nedlagt. Det er på tide å gjøre om på forsvarstabben.

Norge har verdens nest lengste kystlinje, fra Kirkenes, via Nordkapp, Lindesnes, Oslo til Halden: 25.000 kilometer kyst, for å være presis. I tillegg har vi skjærgård og tusenvis av holmer fra nord til sør.

Kystlinjen vår får vi ikke forkortet. Da gudene laget Norge og fra Norge ble en nasjon, har vi trengt vi et nærforsvar mot ufredsmenn langs kysten. Det trenger vi fortsatt – og i dag mer enn før.

Fordi:

  • Vi har et titalls olje/gassanlegg med sjøside langs kysten. Blir olje/gassanleggene satt ut av spill ved terror eller sabotasje, raser tapsmilliardene ut av statskassa hver eneste dag. En stor del av våre barns fremtidige velferd beror på inntektene fra olje/gassanleggene langs kysten. Hvis olje/gassanlegg blir satt ut av spill, kan du glemme å fylle diesel på firmabilen eller privatbilen etter kun kort tid. Norge vil stanse.
  • Vi har mer enn 600 ISPS-havner, viktige for næringsliv og fiskerier og internasjonale forbindelser. Norge er folkerettslig forpliktet til å sikre disse havnene mot terror og andre ufredsmenn. Å svekke vernet ved å legge ned SHV kan raskt føre til at Norge bryter IMO-konvensjonen. Flaut, for et rikt land som Norge.
  • Vi har en rekke viktige objekter med sjøside, blant annet industri og andre fristende mål for både statlige og ikke-statlige aktører som ønsker å ramme Norge. Politiet har ikke volum eller kapasitet til å vokte objektene ved krise.
  • Hvis krise blir til krig, vil NATO komme til unnsetning sjøveien – akkurat slik det trenes på under den store Trident Junction-øvelsen som pågår nå. Vil Sjøforsvaret eller Kystvakten ha tilstrekkelig volum og kapasitet til å sikre landhogg for NATO hvis det strammer seg til? Neppe.

«Blir olje/gassanleggene satt ut av spill ved terror eller sabotasje, raser tapsmilliardene ut av statskassa hver eneste dag»

Regjeringen beskrev i Langtidsplanen for Forsvaret (LTP) at Sjøheimevernet var «for kostbart». Er SHV virkelig en «kostbar» ressurs? Døm selv: Prisen for å drifte 2000 lokalkjente SHV-soldater i innsatsstyrker og SHV-områder, med tilgang til 130 fartøy, kystmeldeposter, dykkere og bordingslag, koster AS Norge kun 80 millioner kroner i året.

80 millioner kroner, altså.

80 millioner kroner for å beskytte verdier for tusenvis av milliarder kroner langs kysten. Enhver privat bedriftsleder vil si at dette er småpenger i investeringer for å sikre astronomiske verdier. SHV er følgelig «god butikk» for AS Norge.

80 millioner kroner er 2800 kroner i «forsikringspenger» for hver kilometer kystlinje.

80 millioner kroner for å sikre forsterkninger fra NATO sjøveien, hvis krise skulle gå over til krig.

«Kostbart»?

– Hvem skal sikre kysten vår, hvis Sjøheimevernet legges ned? spurte Venstreleder Trine Skei Grande under den åpne høringen om langtidsplanen. Nå sitter hun selv i regjeringen, som vil legge ned Sjøheimevernet. Men spørsmålet er like godt i dag.

«Droner eller fly kan ikke se hva som er under dekk på et fartøy, slik SHV-soldater kan»

Løsningen skulle bli høyteknologiske droner, som kan fly langs kysten og overvåke kysten vår. Nye P-80 overvåkningsfly. Verken droner eller fly kan borde skip, eller danne seg et inntrykk av om noe er mistenkelig hos mannskapet. Droner eller fly kan ikke se hva som er under dekk på et fartøy, slik SHV-soldater kan. Droneplanene ble raskt skrotet.

Tro det eller ei: Droner ble for kostbart. Og da snakker vi virkelig «kostbart», med milliardinvesteringer…

«Kysten vår ligger med rumpa bar»

Nå står Norge igjen uten rimelige Sjøheimevernet, og uten de kostbare dronene.

Kysten vår ligger med rumpa bar, nesten bokstavelig talt.

Det er blitt enklere for ufredsmenn å ta seg til rette i kystsonen.

2000 SHV-soldater, med dykkere, bordingslag, kystmeldeposter og 130 fartøy langs hele kysten, koster bare AS Norge 80 millioner kroner i året. Det er en rimelig kystforsikring. (Foto: Forsvaret)

Regjeringens nye plan er å legge ut lenser for å stanse ufredsmenn med et sterkt forsett om å skade Norge og kjøpe inn gummibåter, for å sikre objekter med sjøside. Land-HV skal læres til å gå på vannet.

«Norske myndigheters evne til situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og jurisdiksjon i kystsonen er markert dårligere, uten SHVs 130 fartøy og 2000 lokalkjente mannskaper»

Med all respekt: Gummibåter har vært forsøkt i norsk beredskap tidligere. Uten hell.

Og landkrabber mangler all den maritime erfaringen og kunnskapen som 2000 lokalkjente sjøfolk hadde.

Forsøkene på å sminke nedleggelsen av Sjøheimevernet skjuler ikke at nedleggelsen innebærer en reell svekkelse av kystberedskapen: Norske myndigheters evne til situasjonsforståelse, suverenitetshevdelse og jurisdiksjon i kystsonen er markert dårligere, uten SHVs 130 fartøy og 2000 lokalkjente mannskaper.

Nedleggelsen av Sjøheimevernet er en gigantisk forsvarstabbe. Selv ikke den utskjelte fotballtreneren Høgmo røk på slike forsvarstabber med Norge.

Det er på tide å rette opp forsvarstabben, og bruke småpenger på sikkerheten og tryggheten til folk som bor og arbeider langs kysten – slik at de kan være trygge også ved krise.

Det er på tide å sjøsette Sjøheimevernet igjen.

Fortell det til alle du kjenner.

2000 lokalkjente SHV-mannskaper kunne skille det normale fra det mistenkelige langs kysten vår, for en rimelig penge. Det er på tide å sjøsette Sjøheimevernet igjen. (Foto: Forsvaret)