Hva vil vi med Heimevernet? Sjef HV, general Eirik Kristoffersen, foredrar under Arendalsuka 2018 på arrangement i regi av Norges Forsvarsforening.
Vi oppfordrer til å følge forsvarsforeningen på Facebook – eller hva med å melde seg inn?