Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/f/styrkhv.no/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1528 Ernas forsvarsbedrag; G******s ville vært stolt! | SH!

Regjeringen Solberg bløffer egen befolkning om forsvaret.

Å forlede et folk er en smal sak når man har de ressurser som skal til. Påvirkningsoperasjonene regjeringen nå benytter mot egen befolkning kan komme til å påvirke Norge i uoverskuelig fremtid.

Påvirkningsoperasjoner i forbindelse med valg ble en het potet da Donald Trump mot alle odds ble valgt til USAs 45. president i fjor høst. Fra flere hold ble det hevdet at Russland sto bak en kampanje som hadde til hensikt å plassere Trump i ledelsen av verdens mektigste nasjon. Slike kampanjer anses langt på vei for å være en fiendtlig handling mot en selvstendig stat, dersom den da kan bevises.

Budskapsfabrikker, offentlig eksponering gjennom medier, inkludert sosiale medier, samt trollfabrikker er noen av komponentene i en slik kampanje.

Regjeringen Solberg har sammen med AP gjennom sin Langtidsplan for Forsvaret i realiteten avskaffet vårt nasjonale forsvar.

  • Heimevernet er kuttet fra 45 000 til 38 000 soldater og offiserer.
  • Sjøheimevernet er nedlagt.
  • Marinens korvetter skal fases ut, og Marinen halveres.
  • Ubåtvåpenet blir redusert med 1/3 ved at 6 ubåter reduseres til 4.
  • Helikopterstøtte for Hær og HV i Troms og Finnmark forsvinner ved at Hovedbasen for helikoptre flyttes til Sør Norge.
  • Andøya Flystasjon legges ned og basens MPA fly flyttes til Evenes. Dette er en base som ifølge fagmiljøene på ingen måte egner seg til formålet, og en opprustning vil koste et ukjent antall milliarder.
  • Nye stridsvogner (Hærens hovedvåpen) er satt på vent i påvente av at noen skal finne opp en såkalt panserjager… Dette er et teoretisk konsept som i dag knapt finnes på tegnebrettet, og som heller ikke er konseptuelt testet. Resultatet er at Hæren neppe kan forvente å få erstattet de nå umoderne stridsvognene før om i beste fall 15 år.

Nye jagerfly er bestilt. Dette ble vedtatt under forrige regjering, og hele den økningen i forsvarsbudsjettet som vi så i inneværende år, går med til å dekke kostnadene ved de nye flyene. Det blir med andre ord ingenting ekstra til resten av Forsvaret.

Landmakten blir i sin helhet satt på vent, (gjennom en egen Landmaktutredning) slik at man unngår at de økonomiske konsekvensene teknologisatsningen innebærer for Hær og HV kommer for en dag før valget

Dette innebærer en nedbygging av vår rest- forsvarsevne som i sum innebærer slutten på vårt nasjonale forsvar.

For et parti som Høyre, som tradisjonelt har blitt regnet for et forsvarsparti, tar dette seg dårlig ut i et valgår. For å pynte på dette, unnlater man å sette seg i en posisjon hvor man må forsvare kuttene. Man setter budskapsfabrikken i full sving, og presenterer kuttene som en STYRKNING. Man kjører dette budskapet ut i alle kanaler, inkludert en lang rekke radiokanaler. Høyrepolitikere pumper ut ferdigskrevne «personlige» leserinnlegg i lokalavisene. Vi som følger med oppdager selvsagt at ulike politikere sender inn identiske leserinnlegg i sitt eget navn, men folk flest oppdager ikke dette.

Utvalgte politikere memorerer et produkt fra budskapsfabrikken, som riksmediene til overmål tillater dem å ramse opp, uimotsagt og uten kritiske spørsmål. Kunnskapsløse journalister evner tydeligvis ikke å oppdage at de står der som mikrofonstativer for dresserte papegøyer….

Budskapet er hele tiden det samme: VI GJENNOMFØRER EN HISTORISK STYRKNING AV FORSVARET!

Samtidig, på sosiale medier, herjer en hær av blå- røde troll. De angriper konsekvent kritiske røster som våger å stille spørsmål ved de forsvarspolitiske valg de tre store partiene har tatt. Metodene de benytter spenner over hele spekteret fra å karakterisere meningsmotstandere som konspirasjonsteoretikere, til å fremsette regelrette drapstrusler.

Vi i Styrk Heimevernet har anmeldt eksempler på det siste, og besvart det første med fakta.

Men selv faktainformasjon blir rimelig tynn ammunisjon, når det finnes mennesker og partier med tilsynelatende uendelige ressurser, samt en vilje til å benytte disse ressursene til å motvirke informasjon med desinformasjon.

Etterlatt inntrykk hos alle dem som ikke har et forhold til forsvaret, er at det ikke finnes noen trusler ute i verden, men at Regjeringen til tross for dette er fremoverlent og skaper et moderne forsvar for fremtiden.

Ca 1% av vår befolkning har et forhold til, og kunnskap om Forsvaret. Blant denne 1% finnes det riktignok enkelte som har så tykke partibriller, at de setter parti fremfor Land, men for resten av oss står det klart at Forsvaret IKKE styrkes, men raderes ut…

Den siste tids meningsmålinger viser dessverre at regjeringens propaganda virker. Ap, som også har skyld i Langtidsplanens kutt, straffes nå hardt på meningsmålingene. Frp har nå rømt unna forsvarspolitikken, og søkt tilflukt i trygge Frp-saker som innvandring og kastrering av sex-overgripere, og klarer seg sånn måtelig, mens Ernas Høyre går G******s en høy gang, og er i ferd med å forlede et helt folk. En stor andel av befolkningen kjøper det som ikke kan kalles annet enn ren løgn, og velger løgnerne som sine ledere.

Påvirkningsoperasjoner og propaganda fra utenlandske krefter anses helt åpenbart for å være fiendtlige handlinger. Når de benyttes av innenlandske krefter i en valgkamp kan det sikkert avfeies som lovlig valgflesk. Men som også G******s fikk erfare, så betyr ikke det at den slags nødvendigvis fører til noe godt for landet på lengre sikt.

Vårt forsvar styrkes nemlig ikke. Det avvikles!