Warning: Trying to access array offset on value of type bool in /customers/0/4/f/styrkhv.no/httpd.www/wp-content/themes/Divi/includes/builder/functions.php on line 1528 Spikersuppekoking i felt | SH!

Når en  landmaktutredning skal tilpasses så trange rammer at vi bare får mulighet til å flytte litt rundt på brikkene, blir resultatet bare at brikkene er flyttet rundt. Landmaktutredningen er i realiteten avansert spikersuppekoking i felt.

Både Hæren og Heimevernet burde allerede vært tilført betydelige ressurser , slik at din trygghet på hjemstedet og vårt nasjonale landforsvar straks får et reellt løft. Imens tikker klokken. Så langt har vi brukt et drøyt halvår på å utrede. Utredninger gir ikke verken forsvarsevne eller forsvarsvilje.

Som den informerte velger allerede vet: All politisk trylletale om «styrking av Heimevernet» innebærer i realiteten kutt i vanlige folks beskyttelse på hjemstedet. Arbeiderpartiet, Høyre og Fremskrittspartiet går sammen til valg på et vedtak om å kutte Heimevernet fra 45.000 til 38.000 soldater – noe som har ført til sterke folkelige reaksjoner fra nord til sør. Alle øvrige partier – på og utenfor Stortinget – går til valg på å beholde/øke Heimevernet.

Faktisk er Ap, Høyre og FrP de eneste partiene i hele Europa som mener det er lurt å kutte NED  i lokalt forankret heimevern nå. Våre naboer og allierte bygger i stedet OPP sine heimevern, for å beskytte sine borgere og sårbare samfunnsverdier. Heimevern er fremtidens forsvar. Norge var bare tidlig ute, da HV ble etablert etter Annen verdenskrig for å dra nytte av motstandskampens erfaringer inn i en ny kald krig.

Vi bør være bekymret om samme «styrke»-tryllletale nå brukes om Hæren i valgkampen. Som velgere er vi opptatt av realiteter og fakta, ikke sminkende produkter og alternative/halvsanne fakta fra partienes budskapsfabrikker.

Når Statens beskyttelse ikke virker ved krise, blir mennesker skadet og drept. Så brutal er virkeligheten. Erfaringene fra 9. april og 22. juli viser med all mulig klarhet alvoret for mennesker, når Staten ikke makter å beskytte Borgerne.

En foreløpig rapport fra landmaktutredningen (LMU) ble presentert på Litteraturhuset 19. juni 2017. Opprinnelig skulle utredningen presenteres først etter valget. Sterkt press – blant annet fra titusener på StyrkHVs ulike plattformer på sosiale medier – førte til at Regjeringen gav etter og presenterte en foreløpig status nå. Mens politikerne tar ferie, har velgerne anledning til å lese og diskutere rapporten, i campingstolen og på stranda. Den vil bli diskutert på landets største debattforum for landforsvar i ukene fremover.

Retten til trygghet på hjemstedet engasjerer flere og flere – og det er sunt. I valg stiller vi velgere nemlig partiene til ansvar for de vedtak de gjør. 11. september er det valg.

Ved førstegangs gjennomlesning av rapporten, var det lett å bite seg merke i følgende, etter de rødblå partiene har kuttet HV til bare 38.000 soldater:

«Som for andre militære styrker, vil Heimevernets styrkestruktur i en sikkerhetspolitisk krise eller krig være utilstrekkelig for å kunne løse alle oppdrag samtidig. Det vil derfor kreves klare prioriteringer i samsvar med det operative planverket. I slike situasjoner vil det være liten restkapasitet til støtte for det sivile samfunn».

Smak litt på den. «Liten restkapasitet til støtte for det sivile samfunn», altså. Hvem er det som er så heldige å få Statens beskyttelse ved krise? De i Alta? I Kristiansand? I Lesja? Eller på Jørpeland? SELVFØLGELIG skal Heimevernet ha kapasitet til å beskytte over hele landet samtidig. Noe annet er demokratisk absurd, og et markert brudd på den samfunnskontrakten Staten og Borgerne har tegnet.

HV er i dag samfunnets største beredskapsorganisasjon. Hvem kan stille tusenvis av lokalkjente soldater over hele landet på timers varsel til støtte for politiet? Hvem kan være raskt på plass overalt alltid ved naturkatastrofer? Hvem kan vokte våre olje/gassmilliarder på kort varsel ved fare for hybride angrep («salami-krigføring») som kan ramme og lamme Norge uten at NATO-bistand trigges?

Vi har ikke har råd til å miste en eneste rimelig HV-soldat. Ikke nå, i det PST kaller «uforutsigbare» tider. Beskyttelse av mennesker og verdier der mennesker og verdier er, er politikernes viktigste og største oppgave. Da er det ikke nok å bli trylle med litt politisk abrakadabra, og prøve å lure flere og flere informerte velgere. Ingen kan ikke sitte stille og se på at retten til sikkerhet og beskyttelse for familie og barn krenkes. For å si det i klartekst:

Partier som går til valg på å kutte hele 7000 HV-soldater fra samfunnsberedskapen, må ikke bli overrasket om velgerne går til valg på å kutte i deres partier med stemmeseddelen.

Rapporten konkluderer slik:

«Landmakten må innrettes på en annen måte enn dagens modell. Modernisering av landmakten og en økt operativ evne er mulig innenfor dagens økonomiske rammer. Dette vil imidlertid kreve strenge prioriteringer og at man må velge noe bort».

MÅ vi «velge bort» noe som helst som gjelder din families rett til grunnleggende trygghet på hjemstedet?