Hvorfor er det så viktig å få fjernet HV?

Hva er det som gjør at Regjeringen setter alt inn på å desimere vårt Heimevern, i slik grad at det mister sin relevans som landsdekkende sikkerhet for land og folk?

Hvorfor haster det slik med å få fjernet de væpnede ressurser som siden krigen har sørget for trygghet for folk og verdier over hele landet?

Hvordan kan det ha seg at man ikke heller straks legger på bordet de småpengene som skal til for å fullfinansiere de ressurser som til tross for finansiell sulteforing, alltid har vært der? De som hjalp til ved skogbranner, flom, leteaksjoner, ras, forsterkninger til Hæren i utenlandsoperasjoner, eller for den saks skyld som vakter ved stortinget på vår egen 9/11?

Hvordan kan det ha seg at Regjeringen åpenbart er villig til å ta alle virkemidler i bruk for å nå dette målet, inkludert udemokratiske virkemidler, noe som nå er i ferd med å frata den samme regjeringen enhver legitimitet i befolkningen?

Hvorfor er det så viktig for våre fremste folkevalgte, som tross alt har som sin mest grunnleggende oppgave å sørge for sikkerhet for folk og land, å fjerne nettopp det som virker?

At det handler om penger kan vi konsekvent avvise med en gang. Penger har Regjeringen nok av, noe som beviselig er dokumentert ved dens vilje til å legge ned fullt fungerende og operative baser på Andøya og Bardufoss for så å bygge nytt for milliarder andre steder. Og dette skjer til tross for at det ikke finnes faglige argumenter som backer opp slikt sløseri med fellesskapets midler.

At vi har penger nok, understrekes også av at regjeringen uten å blunke smuglet inn en sprekk på 5 mrd i kostnaden for de nye MPA flyene. Stortinget ble informert om at kostnaden ville bli 10 mrd. Amerikanerne sier 15 mrd…..

Videre freder Regjeringen Forsvarsbygg, som med sitt byråkrati årlig legger beslag på 3 ganger HVs budsjett, og som vokser år for år. Dette til tross for at bygningsmassen de er satt til å ivareta minsker tilsvarende med Forsvaret for øvrig. At det nylig ble avdekket at FB har opparbeidet seg et vedlikeholdsetterslep på 4 mrd ble det heller ikke gjort noen stor sak av, selv om bare DETTE etterslepet utgjør tre års drift av vår største væpnede styrke…

Videre har vi råd til å holde oss med mellom 800 og 900 oberster og generaler her til lands. Hva de gjør på alle sammen kan man jo bare spekulere i, men at hver syvende soldat i hæren skal være offiserer på øverste nivå høres jo ikke akkurat operativt ut. Det «beste» som kan sies om den saken er vel at det helt sikkert ikke er billig.

Med andre ord: Penger har vi!

Da må det jo være andre grunner til at Regjeringen, med Forsvarsministeren i spissen, er villige til å benytte kommunikasjonsformer som best kan sammenlignes med putinistiske metoder overfor befolkningen. Gjentatte brudd på Grunnlovens paragraf 83 som omhandler Regjeringens informasjonsplikt overfor Stortinget har man heller ikke gått av veien for å begå. Folkets ønske om trygghet der de bor blir konsekvent ignorert og motarbeidet, og hele tiden skjuler man seg bak trylletale, politisk make up og hemmelighold.

Vi er i ferd med å få en regjering uten legitimitet i befolkningen. Men så viktig er det tydeligvis for Ine, Erna & Co å kvitte seg med Heimevernet at de åpenbart er villige til å sette seg i den situasjonen.

Så hva er det som skremmer dere så mye Ine? Hva er det Heimevernet representerer som for enhver pris må fjernes?

HV er desentralisert og består av mennesker over hele landet med unik sivil og militær kompetanse.

HV har meget kort responstid, og evner å mobilisere fra Nordkapp til Lista i løpet av noen få timer.

HV er lokalkjente og kan operere i områder hvor fremmede styrker fort vil møte problemer eller gå seg fast.

HV er garantisten for forsvarsviljen i befolkningen.

HV evner å bistå befolkningen Overalt Alltid, i fred, krise og krig.

HV utgjør en terskel som en potensiell aggressor vil måtte ta med i sin kost- nytte analyse før man vurderer militære fremstøt mot Norge.

Alt dette er vel gode egenskaper som utelukkende er egnet til å skape trygghet for både folk og land? 300 mill for å bevare dette må vel regnes som småpenger, men likevel er dere villige til å selge deres egen integritet, legitimitet og troverdighet for å få fjernet Heimevernet.

Hvorfor det Ine? Hvorfor er du så redd for Heimevernet?