HVs FREMTID: 13.000 soldater fra førstegangstjeneste kan overføres til HV-tjeneste i dag, men det fremkommer ikke av forsvarsvedtaket som velgerne angriper. (Foto: Aftenposten)