Sjøheimevernet har en rekke spesialiserte kapasiteter som ikke kan erstattes. Foto: Forsvaret

Sjøheimevernet har en rekke spesialiserte kapasiteter

 

Riksrevisjonen slakter i følge tv2.no satsningen på objektsikring i Norge og mener at ingenting er gjort på området siden angrepene på Regjeringskvartalet og Utøya 22. juli 2011.

Men dette stemmer ikke. I går gjorde Stortinget nemlig den største endringen i vår evne til å sikre kritisk infrastruktur noensinne. Ved sitt vedtak om å legge ned Sjøheimevernet avviklet man all mulighet politiet opp til nå har hatt til å be om assistanse til å effektivt sikre våre olje og gassinstallasjoner ved kysten..

Effektiv objektsikring av disse objektene krever at man ikke bare har føtter på land, men også en rekke spesialiserte kapasiteter som kan kontrollere sjøsiden av objektene. Dette er kapasiteter som Sjøheimevernet besitter. Vi kan nevne: hurtiggående båter, dykkere, mobile radarer, spesialtrente bordingslag og annet som vi ikke snakker høyt om. Kapasiteter som ikke kan eller vil bli erstattet…..

Det vil fortsatt være mulighet for å utplassere soldater på land rundt anleggene, men da det jo er meningsløst å barrikadere frontdøren så lenge hele bakveggen er borte, vil det neppe bli aktuelt. Realiteten er at objektsikring av våre olje og gassanlegg fra nå av ikke vil bli ansett som et oppdrag Heimevernet kan påta seg.

For å illustrere hvilke verdier man her snakker om, kan vi opplyse om at på ett av anleggene passerer 6-7% av BNP gjennom rørene hvert år. Til sammenligning har stortinget nå vedtatt en langtidsplan for Forsvaret som styrer mot 1,2% av BNP årlig.

Disse verdiene overlates det nå til en og annen vekter å sikre mot terror, sabotasje, og i verste fall: fullskala militære angrep.

Vi i Styrk Heimevernet er meget bekymret over den negative utviklingen i sikkerhet for kritisk infrastruktur og redusert trygghet for folk og land, og kommer til å delta på den åpne høringen for å informere om realitetene i saken.