shv-og-hurtigruta

Hvem skal vokte verdens nest lengste kyst, hvis 150 raske SHV-fartøyer, lytteposter, dykkere og bordingslag forsvinner, slik de rødblå vil?

Hvis du gjentar en usann påstand mange nok ganger, kan det være at noen tror på den.

Men hvis du blir mistrodd, og noen går inn og sjekker fakta bak din usanne påstand, kan du risikere å bli stående med rumpa bar i all offentlighet. Du blir gjort til spott og spe for andre. Du havner i gapestokken – og det er vel fortjent. Gapestokken er undervurdert i norsk debatt. Mange fortjener å stå der en stund. I alle fall når de forsøker å føre oppegående og reflekterte velgere bak lyset.

«Styrke Heimevernet», «styrke Heimevernet», «styrke Heimevernet», var den noe nær monomane gjennomgangsmelodien fra de rødblå talerne på Stortingets talerstol. Jeg gav opp å telle hvor mange ganger dette budskapet ble gjentatt under forsvarsdebatten i dag.

Slike gjentatte budskap inviterer til nærmere undersøkelser. Er det sant at de rødblå virkelig vil «styrke» Heimevernet? Eller sier de en ting og gjør noe annet? I så fall må de bedømmes ut fra sine handlinger, ikke sine ord.

Det er på det rene at den rødblå Kutteklubben Grei vil ikke garantere for HV-11s fremtid. Høyre, Arbeiderpartiet og FrP legger ned Sjøheimevernets 150 fartøy og lokalkjente mannskaper, og erstatter SHV med seks (!) saktegående fartøy fra indre kystvakt. De rødblå unnlater å fullfinansiere Heimevernet for 2017.

Når HV ikke er fullfinansiert – hvordan er HV da «styrket»? Hvordan kan det bli «mer trening» og «bedre utstyr» når HV er underfinansiert?

På hvilken måte er HV – og velgernes trygghet – «styrket» når våre rimelige SHV-fartøy og alle våre lokalkjente sensorer i fjæresteinene forsvinner?

Hvordan «styrkes» HV når HV-11 mest sannsynlig er på «death row» i en byråkratisk landmaktsutredning som ingen andre enn kuttkameratene mener er nødvendig?

Styrke Heimevernet? Det er klar kontrast mellom ord og handling. Dessverre farer de rødblå med dikt og forbannet løgn.

Det er velgerne som slåss for et styrket HV for folks trygghet der de bor – ikke rødblå kuttkamerater.

Jeg mener politikere skal holdes demokratisk ansvarlig for sine handlinger, ikke sine ord. Hva mener du?