Kystjegerkommandoen under øvelse i kystnære operasjoner sammen med Marinen og Luftforsvaret utenfor Harstad./ The Costal Rangers during a near-shore operations training period togheter with the Navy and the Air Force.

Foto: Johan Ludvig Holst/Forsvaret

Etter at AP gikk sammen med H og FrP i enighet om «de store linjene» i langtidsplanen, så er det en litt lavmålt feiring blant SH! medlemmer i dag.

Vi har avverget den store katastrofen i første omgang. SHV består, i likhet med HV11 og KJK, i hvertfall i ett år til. Den irriterende (og strengt tatt unødvendige) landmaktutredningen vil nok komme med føringer som kan påvirke disse avgjørelsene til neste år. SH! mener at skal denne landmaktutredningen virke som et genuint forsøk fra regjeringen på å styrke både Heimevernet og Hæren, så Landsrådet for Heimevernet OG Styrk Heimevernet! være medlemmer av utredningen. Vi har vunnet det første slaget, ikke en total seier, men en som alle bør merke seg! Nå er det bare resten av krigen igjen.

SH! vil ikke på noen måte hvile på laurbærene, men fortsette å kraftsamle frem mot valget i 2017. Der vil vi presentere regnskapet over hvilke politikere og hvilke parti som jobber for et styrket Heimevern og en kampklar Hær. Ingen vil slippe unna. Forsvars og sikkerhetspolitikken er punktet vi i #moderatorgruppen vil ha som styrepinne når det gjelder hvem vi skal stemme inn i posisjon i 2017. Vi har et stort håp om at dette skal vise godt igjen på tallene til de partiene som nå går på akkord med sine velgere. Det er en viss konsensus i gruppen at SP og V er partiene som skiller seg ut i positiv retning i Forsvarssaken, i hvertfall når fokuset er på Heimevernet og Hæren. Dette fortjener de ros for, og vi håper de er sitt ansvar bevisst, og ikke firer en tomme i spørsmålet. Det vil de tjene godt på om litt over 300 dager når neste regjering skal velges.

Eller så vil vi bare nevne følgende om Andøya. Dette var en avgjørelse vi forstår var vanskelig for de tre store partiene. Det synes ikke vi, letteste avgjørelsen burde være å beholde Andøya, og fordele ressursene mellom Andøya og Evenes. Det er så mange momenter i saken som virker helt på kanten, og da særlig i forhold til tallgrunnlaget beregningene er gjort på. Men dette vil jo komme frem før eller siden, vi får bare håpe det skjer før nedleggelsen er et faktum.

Alliansen med de tre største partiene kan ikke argumentere med at de negative sidene ved nedleggelsen skal reduseres ved ekstrahjelp til lokalsamfunnet der. Det vil i såfall være første gang at noe sånn skjer etter at Forsvaret har lagt ned en base i Norge.